Direct naar de webshop

Beste bezoeker,

Hierbij delen wij u mede dat de door ons verkochte groentesnijder "Slicer Cup" Inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Vacu Vin Innovations Ltd. Wij hebben daarom besloten de Slicer Cup met onmiddellijke ingang uit ons assortiment te verwijderen.

Hoogachtend,
De Directie